0Item(s)
0 0

METODOLOGI PENYELIDIKAN KUANTITATIF

Product Code EA2991
Product Name: METODOLOGI PENYELIDIKAN KUANTITATIF
Category: Dr HJH Tiwi Kamidin
Star Rating: Not Available
Printable: NO
Original Price: USD 8.00
After Discount: USD 4.00

METODOLOGI PENYELIDIKAN KUANTITATIF

E buku ini membincangkan mengenai metodologi penyelidikan kuantitatif termasuk mengenai reka bentuk penyelidikan, persampelan, ancaman, cara mengumpul dan menganalisis data. E buku ini sangat sesuai digunakan oleh mereka yang hendak menjalankan kajian kuantitatif.