0Item(s)
0 0

URUS TADBIR PROFESIONAL PUSAT PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Product Code ED2217
Product Name: URUS TADBIR PROFESIONAL PUSAT PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
Category: Dr Mazeni Ismail
Star Rating: 2 Star
Printable: NO
Original Price: USD 23.00
After Discount: USD 4.60

URUS TADBIR PROFESIONAL PUSAT PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Ebook Urus Tadbir Profesional Pusat Pendidikan Awal Kanak-kanak mengandungi maklumat-maklumat penting berkaitan pengurusan sesebuah TASKA/TADIKA. Ianya meliputi pengurusan organisasi, perniagaan dan kempimpinan sesebuah institusi Pendidikan Awal Kanak-kanak. Selain daripada itu maklumat berkaitan polisi pengurusan pentadbirandan kurikulum juga diberi penekanan, dalam memberi pendedahan kepada pengusaha dan pendidik memahami secara mendalam dan seterusnya dapat menyediakan polisi institusi mereka. SOP dan KPI dalam urus tadbir TASKA/TADIKA adalah untuk memudahkan pihak pengurusan institusi membuat penetapan terhadap sesuatu peraturan dan standard yang perlu diikuti. Pengurusan Fizikal dan Pusat Pembelajaran merupakan aspek penting dalam memastikan kurikulum dalam dilaksanakan mengikut perkembangan kanak-kanak.