More
  Slider

  MY DAKWAH

  0

  ISU POPULAR

  Ilmu tauhid – Sifat 20

  SIFAT DUA PULUH بسم الله الرحمن الرحيم Sheikh Abu Hassan ‘Ali Al-Asy’ari Imam Abu Mansur Al-Mathuridi Sifat Nafsiah:             Sifat Nafsiah iaitu dari zat itu sendiri, bukan sifat yang menumpang pada zat itu. Sifat ini dikatakan Nafsiah kerana tidak menunjukkan makna yang menumpang pada diri zat. Menurut Jumhur Ulama’...

  Definisi Hadis

  ISU TERKINI

  ISU POPULAR

  Hukum Tarannum Di Sisi Ulama

  Jika ditinjau pendapat ulama berhubung tarannum al-Quran kebanyakannya memberi dua hukum iaitu makruh dan harus. Sheikh Khalil al-Husari (الشيخ خليل الحصري) dalam kitabnya Bersama al-Quran (مع القرآن) menyatakan, golongan yang berpegang kepada makruh tarannum al-Quran antaranya adalah Anas Ibn Malik (أنس بن مالك), Said Ibn Musayyab (سعيد بن المسيب), Said Ibn Jubair (سعيد بن جبير), al-Hasan al-Basri (الحسن البصري), Ibn Sirin (ابن سرين) dan lain-lain. Sementara...

  KOMIK

  Istilah Itu Semua Datang Kemudian

  Istilah Itu Semua Datang Kemudian

  Throwback

  Peristiwa Bulan Zulkaedah : Peperangan Al-Firadh

  Peristiwa penting di dalam bulan Islam memberi iktibar besar dalam sejarah ketamadunan manusia dan membentuk suatu sisi pandang yang perlu dihayati. Terdapat banyak peristiwa di...

  Peristiwa Penting Bulan Zulkaedah : Perjanjian Hudaibiyah

  Peristiwa penting di dalam bulan Islam memberi iktibar besar dalam sejarah ketamadunan manusia dan membentuk suatu sisi pandang yang perlu dihayati. Terdapat banyak peristiwa di...

  Kekeliruan berkaitan Israk & Mikraj

  Bercerita tentang Mikraj Junjungan Nabi ﷺ, maka kerap-kali berlaku salah faham pada segelintir masyarakat, di mana sesetengah "pendakwah" menggunakan peristiwa ini sebagai hujah bahawa Allah...

  HADIS

  Kelebihan Malam Nifsu Syaaban 

  Al-Hafiz al-Muhaddith al-Syeikh Salim al-Sanhuri al-Maliki telah menulis dalam risalah yang sangat berguna  dalam menerangkan dan membincangkan kelebihan malam Nisfu Syaaban dengan judul Risalah al-Kasyf wa al Bayan ‘an Fadhail Lailah al-Nisf min Syaaban.  Nisfu Syaaban terhasil daripada dua perkataan ; nisfu bererti ‘setengah’, manakala Syaaban ialah bulan kelapan dalam bulan-bulan Islam. Ibnu Manzur dalam Lisan al-Arab menyebutkan: Tha’lab berkata : Sebahagian ulama berkata : (maksudnya)...

  Cabaran ZAMAN KINI

  KEsilapan Wahabi