More

  Akidah

  Imam al-Asy’ari Pakar Akidah ASWJ

  Kemunculan Imam al-Asy'ari (wafat 324H) adalah penyambung dan pelengkap kepada lapisan ulama mutakallimin sebelumnya yang dipelopori oleh Ibnu Kullab (wafat selepas 240H), al-Harith al-Muhasibi (wafat 243H) dan al-Karabisi (wafat 248H) yang mendukung akidah Salaf melalui metode kalam versi Ahlus Sunnah Waljamaah (ASWJ). ‎ Meskipun peringkat awalnya metode kalam ini tidak diterima oleh ramai ulama hadis, malah dikritik keras oleh sesetengah pendukung mereka, namun Imam al-Asy'ari...

  Ilmu tauhid – Sifat 20

  SIFAT DUA PULUH بسم الله الرحمن الرحيم Sheikh Abu Hassan ‘Ali Al-Asy’ari Imam Abu Mansur Al-Mathuridi Sifat Nafsiah:             Sifat Nafsiah iaitu dari zat itu sendiri, bukan sifat yang menumpang pada zat itu. Sifat ini dikatakan Nafsiah kerana tidak menunjukkan makna yang menumpang pada diri zat. Menurut Jumhur Ulama’ sifat ini menunjukkan kepada zatnya, bukan menunjukkan kepada perkara yang menumpang pada zat.             Sifat ‘Wujud’ dikatakan Sifat Nafsiah ertinya, wujud...
  spot_img

  Imam al-Maturidi Pembela Akidah ASWJ

  Metode kalam yang dibawa oleh Imam al-Asy'ari (wafat 324H) sudah muncul asasnya dalam kalangan generasi Salaf apabila sebahagian mereka melihat peri pentingnya menghadapi hujah...

  Sifat-sifat Allah di antara Asha’irah vs Muktazilah

  Persoalan sifat-sifat Allah s.w.t. tidak dibincangkan secara mendalam pada zaman Rasulullah s.a.w. Umat Islam pada zaman ini menerima terus apa sahaja sifat- sifat Allah sebagaimana...

  Pengertian Akidah Atau Tauhid

  Ilmu yang membicarakan perkara-perkara yang berkaitan keyakinan terhadap Allah swt dan sifat-sifat kesempurnaanNya.     Setiap umat Islam wajib mengetahui, mempelajari dan mendalami ilmu akidah supaya...

  Siapakah Golongan Asy’ariyyah?

  Penjelasan dari As-Sayyid Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki al-Hasani : “Ramai kaum muslimin jahil (tidak mengetahui) mengenai madzhab al-‘Asya’irah (kelompok ulama pengikut madzhab Imam Abul...

  Sifat 20 bukan dari falsafah Yunani

  Dakwaan sifat 20 dari falsafah Yunani adalah dakwaan palsu dan jahat daripada golongan penentang. Dakwaan ini dapat dibantahkan dengan hujjah berikut: PERTAMA: Sesiapa saja yang...

  Ringkasan Ilmu Tauhid Sifat 20

  Ilmu Tauhid asas Sifat 20 Wujud Wujud artinya “ada”, maka mustahil Allah bersifat “tiada”. Sifat wajib Allah dan dalilnya firman Allah dalam Al-Quran: “Allah yang telah menciptakan...

  Allah Di Mana? Di Atas Langit atau Di Semua Tempat?

  Oleh :Ustaz Dr. Mohd Khafidz Bin Soroni حفظه الله تعالى ورعاهKetua Tanfiziyah Na’am, Ketua unit Hadis di Insitut kajian Hadis & Akidah (...

  Siapakah Mazhab Muktabar Akidah Ahli Sunah Waljamaah?

  Menurut Pusat Fatwa Jordan (Dairah al-Ifta’ al-‘Amm fi al-Mamlakah al-Urduniyyah al-Hashimiyyah) dalam kitab akidah terbitan rasmi berjudul Aqidah al-Muslim, Ahli Sunah Waljamaah adalah golongan...