More
  Slider

  MY DAKWAH

  0

  ISU POPULAR

  Ilmu tauhid – Sifat 20

  SIFAT DUA PULUH بسم الله الرحمن الرحيم Sheikh Abu Hassan ‘Ali Al-Asy’ari Imam Abu Mansur Al-Mathuridi Sifat Nafsiah:             Sifat Nafsiah iaitu dari zat itu sendiri, bukan sifat yang menumpang pada zat itu. Sifat ini dikatakan Nafsiah kerana tidak menunjukkan makna yang menumpang pada diri zat. Menurut Jumhur Ulama’...

  Definisi Hadis

  ISU TERKINI

  ISU POPULAR

  Pengertian Ilmu Tasawuf 

  Pergertian Ilmu tasawuf ialah ilmu yang menyuluh perjalanan seseorang mukmin di dalam membersihkan hati dengan sifat-sifat mahmudah atau sifat-sifat yang mulia dan menghindari atau menjauhkan diri daripada sifat-sifat mazmumah iaitu yang keji dan tercela . Ilmu tasawwuf bertujuan mendidik nafsu dan akal supaya sentiasa berada di dalam landasan dan peraturan hukum syariat Islam yang sebenar sehingga mencapai taraf nafsu mutmainnah . Syarat-syarat untuk mencapai taraf nafsu mutmainah: a)...

  KOMIK

  Istilah Itu Semua Datang Kemudian

  Istilah Itu Semua Datang Kemudian

  Throwback

  Peristiwa Bulan Zulkaedah : Peperangan Al-Firadh

  Peristiwa penting di dalam bulan Islam memberi iktibar besar dalam sejarah ketamadunan manusia dan membentuk suatu sisi pandang yang perlu dihayati. Terdapat banyak peristiwa di...

  Peristiwa Penting Bulan Zulkaedah : Perjanjian Hudaibiyah

  Peristiwa penting di dalam bulan Islam memberi iktibar besar dalam sejarah ketamadunan manusia dan membentuk suatu sisi pandang yang perlu dihayati. Terdapat banyak peristiwa di...

  Kekeliruan berkaitan Israk & Mikraj

  Bercerita tentang Mikraj Junjungan Nabi ﷺ, maka kerap-kali berlaku salah faham pada segelintir masyarakat, di mana sesetengah "pendakwah" menggunakan peristiwa ini sebagai hujah bahawa Allah...

  HADIS

  Hadis daif adalah untuk diamalkan, bukan ditinggalkan

  Author: Ustaz Iqbal Zain Al Jauhari Para Muhaddithin telah bersepakat bahawa hadith da’if adalah untuk diamalkan bukan untuk ditinggalkan. Terdapat segelintir pihak yang tersilapfaham menyangka bahawa amalan yang berdasarkan hadith da’if adalah mengandungi syubhat, samar-samar atau lemah. Hal-hal tersebut adalah menyimpang dari kefahaman Muhaddithin kerana tiada istilah amalan syubhat atau sesuatu amalan itu menjadi da’if disebabkan ia berdasarkan hadith da’if. Istilah “da’if” adalah sebuah technical term...

  Cabaran ZAMAN KINI

  KEsilapan Wahabi