More

  Sample author name

  Sample author description

  Istilah Penting Fiqh Syafie

  Bila sebut perkataan Qaul khususnya digunakan pada pendapat Syafie sendiri. Manakala Wajh/Wujuh merujuk kepada Fuqahak Mazhab al-Syafie*. al-Azhar: Pandangan yang lebih kuat daripada dua pandangan atau lebih dari Imam al-Syafie. Iaitu apabila berlaku perselisihan antara pandangan tersebut yang sama berdiri atas dalil yang kuat. Bagi mentarjih antara dua pandangan seumpama ini disebut al-Azhar. (lebih mudah disebut: Pendapat Imam Syafie yang lebih kuat dinisbahkan pada pendapatnya yang...
  spot_img

  Sample post title 2

  Sample post no 2 excerpt.

  Sample post title 3

  Sample post no 3 excerpt.

  Sample post title 4

  Sample post no 4 excerpt.

  Sample post title 5

  Sample post no 5 excerpt.

  Sample post title 6

  Sample post no 6 excerpt.

  Sample post title 7

  Sample post no 7 excerpt.

  Sample post title 8

  Sample post no 8 excerpt.

  Sample post title 9

  Sample post no 9 excerpt.

  Sample post title 10

  Sample post no 10 excerpt.

  Sample post title 11

  Sample post no 11 excerpt.

  Sample post title 12

  Sample post no 12 excerpt.

  Sample post title 13

  Sample post no 13 excerpt.